Flere mottok selvangivelsen kun elektronisk

I fjor valgte nesten 700.000 skattytere å motta selvangivelsen kun elektronisk og ikke på papir.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.
Personlig økonomi

Dette er en økning på 54 prosent fra 2012.Økningen på 54 prosent tilsvarer 240.000 skattytere, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at sju av ti lønnstakere og pensjonister ikke gjorde noen endringer på selvangivelsen og valgte leveringsfritak i 2013.Siden 2010 har antall mottatte skatteklager gått ned for hvert år, og i 2013 mottok Skatteetaten snaut 80.000 klager på skatteoppgjør. (©NTB)