Folk salter seg til døde

Vi spiser dobbelt så mye salt som vi bør, og det resulterer årlig i 1,65 millioner dødsfall verden over, viser en ny undersøkelse.

Personlig økonomi

Undersøkelsen er utført av forskere ved Harvard og Tufts University i USA og presenteres i siste utgave av New England Journal of Medicine.Forskerne har tatt for seg 205 undersøkelser om hvor mye salt folk spiser i 66 land verden over.Hvert tiendeKonklusjonen er at hvert tiende dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer kan tilskrives for høyt saltinntak.For mye salt i maten forårsaker dermed hele 1,65 millioner dødsfall årlig.– Disse nye funnene viser at det trengs sterke tiltak for å redusere saltinntaket både i USA og resten av verden, sier Dariush Mozaffarian som har ledet arbeidet med undersøkelsen.Dobbelt så myeI 2010 spiste hver og en av oss i gjennomsnitt 3,95 gram salt om dagen, nesten det doble av de 2 gram Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler som det maksimale.Selv om saltinntaket verden over er høyere enn anbefalt, er det store regionale forskjeller, viser undersøkelsen.Mens innbyggerne i Afrika sør for Sahara i gjennomsnitt spiser 2,18 gram salt om dagen, er det gjennomsnittlige inntaket i Sentral-Asia hele 5,51 gram om dagen.Ferdigmat har skyldaI USA er det daglige saltinntaket i gjennomsnitt på 3,6 gram, mens amerikanske helsemyndigheter anbefaler et inntak på maks 2,3 gram om dagen.Overlegge Valentin Fuster ved The Mount Sinai Hospital i New York mener ferdigmat har mesteparten av skylden for at vi får i oss for mye salt.– Nærmere 50 prosent av det daglige saltinntaket kommer fra brød, kjøttprodukter, pizza, supper, sandwicher, snacks og ost, sier han i en kommentar til undersøkelsen. (©NTB)