- For å bli rik på aksjer, er dette stedet du vil være

Aksjehandel er ikke for pyser. Lex van Dam, ledende finanspedagog og anerkjent London-forvalter, gir deg sine beste råd.

Lex van Dam. Foto: Lex van Dam Financial Education © 2013-2014.
Personlig økonomi
I tidligere spalter har jeg diskutert min 5-Step-Trading®-prosess. Jeg har påpekt betydningen av å ha dine egne idéer fremfor å kopiere andres, og å gjøre en grunnleggende og enkel analyse av selskapet du vurderer å investere i. Siden så vi på grafer og hvordan de hjelper deg å forbedre din timing, samt betydningen av å sette kursmål og stop loss-nivåer. Nå vil jeg snakke om trinn 4 som forsikrer deg om at du er mentalt forberedt til å handle.Å ta reelle investeringsbeslutninger er så mye vanskeligere enn å gjøre dem på papiret. I trading finner de fleste ut at de alltid svinger mellom frykt og grådighet. Når du tjener penger blir du grådig, og vil tjene så mye som mulig så fort som mulig. Når du taper penger, blir du skremt og bekymret for at du vil tape alt og at livet aldri blir det samme igjen. Trading setter krav som skaper påkjenninger og press som ligner — eller overgår — det en toppidrettsutøver opplever. I begge tilfeller må du trene, strekke grenser, være disiplinert og holde øyet på premien. Det å være i stand til effektivt å hanskes med tap, feil og tilbakeslag er nødvendig for begge.Forskjellen mellom å tjene og tape penger er ofte basert på en beslutning du gjør når ting drar seg til. Det er dette som skiller ut de gode traderne — de tar bedre beslutninger under enormt press. Det er det mentale spillet som avgjør hvem som til slutt vinner og taper. Som jeg sa er gode tradere mentalt sterke. De er i stand til å komme tilbake etter tap.
Lex van Dam. Foto: Lex van Dam Financial Education © 2013-2014.
Lex van Dam. Foto: Lex van Dam Financial Education © 2013-2014.
Denne spalten er skrevet av Lex van Dam, hedgefondforvalter i Hampstead Capital i London. Han spesialiserer seg på handel i aksjer, valuta og finansielle derivater.van Dam har også sin egen kursvirksomhet: The Lex van Dam Trading Academy. Les mer hos www.lexvandam.com.
Det er fem områder å fokusere på her: Det første som vil avgjøre om du har en god trader i magen er motivasjonen. Hvorfor handler du? Hvis den eneste grunnen er å tjene penger, får du det trolig ikke til å fungere. Ønsker du en snarvei til å bli rik, er trading ikke veien å gå. Det er mer trolig at trading vil gjøre deg fattig enn rik hvis penger er den eneste motivasjonsfaktoren. Det å ha en generell interesse i finansmarkeder og selskaper er et mye bedre grunnlag for å overleve på lang sikt. Det andre området som avgjør din mentale tøffhet er hvor selvsikker du er. Har du tro på dine ferdigheter som trader? Å ha motet til å følge din egen overbevisning er vitalt om du vil komme deg gjennom tøffe tider. Dette betyr ikke at du skal være for sta, men at du må ha troen på deg selv. For det tredje krever trading totalt fokus. Hvis du er opptatt med å gjøre andre ting — særlig mentalt — blir det vanskelig å oppnå suksess. Å beholde roen, vårt fjerde område, er også et sentralt aspekt ved trading. Har du en tendens til å få panikk og å bli overfølsom, er trading kanskje ikke noe for deg. For å handle rasjonelt, må du kontrollere dine humørsvingninger. Det siste området er stayerevne. Trading er et smertefullt yrke. Du tar ofte feil, og hvis du ikke er i stand til å komme tilbake og prøve igjen, vil det ikke fungere.Mental tøffhet avgjøres altså av ganske mange ting. Men ikke vær redd hvis du ennå ikke har dem alle. De fleste tingene krever tid og erfaring for å utvikles. 5-Step-Trading®-prosessen fungerer så bra fordi den tar mye av følelsene ut av tradingen. Når tradingen ikke går så bra, hjelper den deg med å bryte ned din egen trading-prosess for å finne ut hva som faktisk gikk galt. Mangler du evnen til å generere dine egne idéer, eller bruker du ikke nok tid til å lære deg å kjenne selskapene du investerer i? Overser du grafene, eller er du ikke mentalt klar? Eller er det risikostyringen din, og du lar én tapsbringende handel ødelegge kontoen din?Straks du forstår disse tingene, vet du hva du må fokusere på for å bli bedre. Dette vil virkelig hjelpe deg med å hanskes mentalt med trading.Stedet du ønsker å være kalles "the sweet spot", der beslutningene dine er godt forberedte og midt i blinken. Det kalles Trading Zone, og er en veldig lønnsom sinnstilstand.Dette er hvordan det føles å være i sonen: Én, du vil føle deg fysisk og mentalt avslappet. To, du vil føle at du har kontroll. Tre, du vil føle deg rolig. Fire, du vil føle deg energisk. Fem, du vil være positiv. Seks, du vil være fokusert. Syv, du vil ha selvtillit. Og åtte, alt vil føles uanstrengt. Kontroll ditt sinn og du kan kontrollere din fremtid... Neste gang vil vi se på trinn 5 - risikostyring av porteføljen.