Det var 1.800 materielle skader etter lyn de første seks månedene i år, mot 1.500 året før, viser tall fra Finans Norge.– Vanligvis fører ikke lyn til store materielle skader, men elektrisk utstyr kan bli ødelagt. I de verste tilfellene blir det brann i boligen. Gjennomsnittsutbetalingen ved lynskader har økt fra 32.000 til 34.000 kroner det siste året, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.Hordaland har flest og mest omfattende materielle skader, foran Akershus, Rogaland og Østfold som også er sterkt lynrammede fylker. Erstatningsutbetalingene økte med 27 prosent til totalt 61 millioner kroner første halvdel av 2014, mot til sammen 48 millioner kroner etter samme periode i fjor. Lynskadene hittil i august vil trolig trekke skadetallene for hele året kraftig opp. For å unngå lynskader tipser Finans Norge om å trekke ut støpsler når det lyner. Overspenningsvern er også viktig. (©NTB)