Måker milliarder inn i rentefond

Det hersker liten tvil om hvilke fond som er mest populære.

aksje kvinner analytiker megler.jpg
Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) lagt frem torsdag viser at det i juli ble tegnet andeler i verdipapirfond for hele 14.971 millioner kroner netto.To milliarder inn i aksjefondAksjefond opplevde en nettotegning på 1.983 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettotegnet for 992 millioner kroner.Rentefond fikk en nettotegning på 11.977 millioner kroner.Brorparten av nettotegningen — 7.254 millioner kroner - kom i obligasjonsfond. Pengemarkedsfond hadde en nettotegning på 2.744 millioner kroner, mens 1.978 millioner netto fant veien til «andre rentefond».«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Til slutt fikk "andre fond/hedgefond" en nettotegning på 20 millioner kroner.Personkunder nettotegnetBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 556 millioner kroner i juli. Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 559 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Videre tegnet norske institusjoner for netto 11.810 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 2.047 millioner kroner.Solgte aksjer, kjøpte renterSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettoinnløste norske personkunder for 222 millioner kroner i juli. For pensjonsmidler ble det en nettotegning på 118 millioner kroner.Norske institusjoner tegnet for netto 964 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 1.123 millioner kroner.Ser vi på rentefond, nettotegnet norske personkunder for 466 millioner kroner. Obligasjonsfond ble nettotegnet for 169 millioner kroner, og «andre rentefond» for 166 millioner kroner.Pengemarkedsfond ble nettotegnet for 130 millioner kroner.Rentefond stadig «hottest» Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av juli i 835 milliarder kroner.- Ser vi på totalen, fortsetter det å gå mest inn i rentefond. Av den samlede nettotegningen på 15 milliarder kroner, gikk hele 12 av dem inn i rentefond, mens tre milliarder kroner ble nettotegnet i aksjefond og kombinasjonsfond, sier VFF-direktør Lasse Ruud.- Stor interesse for ulike typer rentefond, og begrenset interesse for å sette nye penger i aksjefond har vært en tydelig trend de siste årene, avslutter han. Følg Hegnar.no på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi