Nordmenns boliggjeld fortsetter å øke

Nordmenns boliglån økte med 6,6 prosent fra juni i fjor til juni i år, viser nye tall.

Personlig økonomi

Utlån med pant i bolig fra finansforetak til norske husholdninger beløp seg til 2.114 milliarder kroner ved utgangen av juni i år. Dette er 131 milliarder kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Tolvmånedersveksten i boliglån var ned 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Sammenlignet med utgangen av juni i fjor har veksten de siste tolv månedene falt med 1,1 prosentpoeng. Boliglånene utgjorde 84,4 prosent av finansforetakenes totale utlån til husholdningene ved utgangen av juni.Total lånegjeld for husholdningene beløp seg til 2.504 milliarder kroner i juni. (©NTB)