Opp til hver enkelt skole hva elevene skal gjøre

Elever og foreldre må selv sjekke om elevene skal møte fram på skolen første skoledag om skolen deres er i streik.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Verken Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet eller KS har oversikt over hvordan elevene på hver enkelt skole som er tatt ut i streik, skal forholde seg.De fleste skoler i landet har skolestart mandag i neste uke, men mange steder starter skolene allerede denne uka. Dette kan også variere innenfor hver kommune.Det er imidlertid opp til hver enkelt skole i hver enkelt kommune å avgjøre hvordan streikerammede skoler skal forholde seg, og om elevene må møte til første skoledag eller ikke.Presseansvarlig i Utdanningsforbundet, Nina Hulthin, sier til NTB at det er skoleansvarlig i hver kommune som bestemmer om skolene skal stenge eller ikke.TimeplanerI Stavanger er ti av elleve ungdomsskoler tatt ut i streik, og på Stavanger kommunes hjemmesider heter det at skolene viderefører undervisningstilbudet som normalt der det er mulig.– Rektorene er ikke i streik, og på hver skole som rammes av streik, er det utarbeidet timeplaner for elevene siden alle lærere ikke streiker, sier skolesjef i Stavanger, Eli Gundersen, til NTB.Hun sier at det blir opp til hver enkelte skole om elevene skal samles til første skoledag, eller om timeplaner blir lagt ut på nett.Noe undervisningDet kan variere om elever og foresatte får informasjon direkte av klasseforstandere, eller om elevene må inn på skolenes hjemmesider for å ta rede på om de skal møte opp første skoledag eller ikke.Timeplanene som utarbeides, innebærer at den undervisningen som eventuelt kan gis, videreføres.Det kan for eksempel bety at elever må møte til tredje skoletime en konkret dag for å få engelskundervisning av lærere som ikke streiker, mens de andre dager ikke har undervisning i det hele tatt. (©NTB)

Nyheter
Politikk