Over 80 ansatte takker ja til sluttpakke

81 av de 89 skandinaviske sjøoffiserene i rederiet Wilh. Wilhelmsen takker ja til sluttpakke. De skal erstattes av filippinere og indere.

Wilh. Wilhelmsen - Foto fra selskapets nettsider
Personlig økonomi

De aller fleste av de 81 som har takket ja til sluttpakke, er norske. Av de åtte som takket nei, vil flere gå av med pensjon de neste par årene, skriver Dagens Næringsliv.Rederiet sparer 10 millioner dollar, eller cirka 62 millioner kroner, i årlige utgifter ved å erstatte de skandinaviske sjøfolkene med billigere arbeidskraft. Administrerende direktør Thomas Wilhelmsen sier det i stor utstrekning blir filippinere og indere som skal ansettes i disse stillingene.Det var i mars i år at det ble kjent at rederiet ville fase ut sine norske offiserer, noe Norsk sjøoffisersforbunds leder Hans Sande reagerte kraftig på. Reaksjonene endte med at rederiet sammen med Sjøoffisersforbundet, Maskinistforbundet og Sjømannsforbundet framforhandlet en avtale om sluttpakker. Etter det avisen erfarer, innebærer sluttpakkene to til åtte måneders lønn, avhengig av ansiennitet, samt oppdaterte sertifikater og kvalifikasjoner gjennom kurs.Thomas Wilhelmsen, som arving av et tradisjonsrikt norsk rederi, synes det er synd å måtte sette norske sjøfolk på land.– Men det er en emosjonell side, og det er grenser for hvor emosjonell du kan være hvis du skal drive en internasjonal, konkurranseutsatt forretning, sier han.