Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli.
Åtte fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige - forvaltere i parentes):
  • Arctic Norwegian Equities A (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities A (forvalter: Albert Collett)
  • Arctic Norwegian Equities B (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities B (forvalter: Albert Collett)
  • Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)
  • First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)First Generator (forvalter: Martin Mølsæter)
  • Storebrand Optima Norge (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)Storebrand Optima Norge (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
  • Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
Tre fond har fått bunnkarakter (én stjerne) Les mer om personlig økonomi her.Hvor kommer stjernene fra?
    AvkastningAvkastningRisiko (med fokus på nedsiderisiko)Risiko (med fokus på nedsiderisiko)KostnaderKostnaderTidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Hvis du vil vite mer om hvordan Morningstar kommer frem til sine stjerne-utdelinger, finner du det her. Følg Hegnar.no på Facebook her!
Siden sist har Storebrand Vekst blitt oppgradert fra en 4-er.Landkreditt Norge (forvaltere: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)Nordea SMB (forvalter: Robert Lingaas)Odin Norge (forvalter: Carl Erik Sando)Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:Morningstar Kategori (fondene blir sammenlignet innad i en kategori - her: Norge) - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.