Lovforslaget skulle vært lagt fram før sommeren, men er forsinket.Det er lovverket for politiets adgang til såkalt signalovervåking som departementet utreder nærmere. Ifølgehar politiet de siste årene drevet overvåking i en juridisk gråsone uten klare lovhjemler.Nå ønsker Justisdepartementet å åpne for at politiet kan få videre fullmakter til å benytte seg av «stille SMS» og andre typer for signalovervåking.– Blant spørsmålene som vurderes, er bruk av såkalt stille SMS, men også andre tekniske verktøy som kan si noe om hvor en mobiltelefon eller annen kommunikasjonsenhet befinner seg, sier rådgiver Mari Vindedal Strand i Justisdepartementet.Metoden «stille SMS» går ut på at politiet sender en usynlig tekstmelding til en mobiltelefon for deretter å kunne fastlås hvor telefonen og eieren befinner seg.Riksadvokaten har nylig konkludert med at det er behov for et eget rettslig grunnlag for bruken av metoden.Vindedal Strand sier til avisen at det ennå er for tidlig å si når et høringsforslag kan ventes