Støre åpnet for skatteforlik i partilederdebatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet for en bred diskusjon om skattesystemet under partilederdebatten i Arendal.

Personlig økonomi

– Vi er åpen for å ta en diskusjon om strukturen i skattesystemet, sa Støre på direkte utfordring fra KrF-leder Knut Arild Hareide. Hareide tok til orde for å redusere selskapsskatten, fordi den ligger høyere enn i mange land rundt oss.– Jeg opplever en forståelse fra Ap på at vi er nødt til å gjøre noe med selskapsskatten. Det var et betydelig og klart signal fra Støre. Så når skatteutvalget leverer i oktober, så må dette bli starten på en skattereform. Noe jeg opplever at Støre er udelt positiv til, sa Hareide til NTB etter debatten.Stå seg over tidHan viste til at det er inngått brede politiske forlik tidligere, noe som betyr at det er mulig å finne sammen på tvers av tradisjonelle skillelinjer.– Noen saker er så viktige at de må forankres bredt, og at det står seg også etter et skifte. Jeg sier ikke at vi kommer til å bli enige om skattepolitikken, men vi kan bli enige om noen hovedlinjer som ligger fast, sier Hareide.Under debatten gikk Støre til angrep på regjeringens skattekutt.– Kutt i skatt er det samme som å ta penger fra fellesskapet. Et skattekutt betyr enten at du må ta penger fra et annet formål, eller du må bruke mer oljepenger. Og denne gjengen her vil jo ikke si hvor de vil kutte, sa Støre.Krever inndekningStøre sier Ap har en lang tradisjon for å gå inn i skattereformer som involverer alle partier.Han understreker samtidig at dersom Ap skal være med på å redusere selskapsskatten, så må det dekkes inn fra andre steder.– Dette fellesskapet trenger ikke mindre penger. En inndekning av selskapsskatten vil nettopp gi en mulighet til å se på en ny struktur, sier Støre.På spørsmål om hvor realistisk det er at en regjering med en finansminister fra Frp skal komme til enighet med Ap om skatt, medgir Støre at det ikke høres realistisk ut, basert på tidligere erfaringer.– Men det kan i hvert fall ikke frata meg det ansvaret jeg har for å si at det er en styrke for Norge at vi ved jevne mellomrom samler oss om en struktur. Så må alle gi og ta, uttalte han på bakrommet etter debatten.Enestående hendelseFrank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen, sier det er oppsiktsvekkende at invitasjonen til Ap om et skatteforlik kom fra lederen av et av regjeringens støttepartier i Stortinget.– De to forrige gangene vi hadde et skatteforlik, kom invitasjonen fra statsministrene, henholdsvis Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF). At Hareide valgte å invitere Ap med på et skatteforlik nærmest over ryggen på regjeringspartiene, er pussig, sier Aarebrot til NTB. (©NTB)