Storebrand Asset Management anbefaler stadig sine kunder å sitte med overvekt i aksjer.Det går frem av forvalterens august-rapport.- Det globale aksjemarkedet holder seg etter ECB-tiltakene (Den europeiske sentralbanken). Vi har økt aksjeeksponeringen i fremvoksende økonomier gradvis siden i vår og er nå overvektet der også, heter det.
Investeringsdirektør Jan Erik Saugestad peker riktignok på den politiske risikoen rundt Russland, som ikke akkurat har avtatt med nye sanksjoner.I tillegg har statsgjeldsfrykt i Argentina bidratt til noe uro. - Dette er likevel ikke nok til motvirke den økende optimismen etter en lang periode med frykt for EM (emerging markets), skriver han.- Spesielt er avtagende frykt for "hard landing” og kredittboblesprekk i Kina viktigere for markedene, kombinert med forventninger om en ikke for brå innstramming av pengepolitikken i USA, fortsetter Saugestad.Storebrand beholder videre sin overvekt i aksjer - både globalt og i Norge.- Markert svekkelse av kronen siden april — og spesielt etter rentemøtet i juni, har bidratt til god utvikling på Oslo Børs. - Mot dollar har kronen svekket seg med nesten 5 prosent etter rentemøtet, noe som er positivt for norske selskaper med inntjening i dollar. Oljeprisen har i år gått relativt sideveis, skriver senior porteføljeforvalter Olav Chen.På rentesiden holder Storebrand-forvalterne på undervekt — både i norske og globale obligasjoner.Chen viser til at globale statsobligasjoner steg videre i juli — og syvende måned på rad i år. Hittil i år er oppgangen på hele 4 prosent. - Statsrentene spesielt i eurosonen og Storbritannia fortsatte å falle. Etter at ECB leverte på ytterligere sentralbankstimuli og kuttet renten, har globale statsobligasjonsrenter falt videre. - Inflasjonen i eurosonen fortsetter å falle, men i USA er det tegn til oppgang. I tillegg bedres USAs arbeidsmarked videre. Vi ser fortsatt ikke noe verdi i og er undervektet globale statsobligasjoner, forklarer han.Norske renter fulgte de globale rentene ned, samtidig som Norges Bank nedjusterte rentebanen mer enn ventet i juni. Norske statsobligasjoner, målt ved ST4X, steg ifølge Chen videre i juli, og har hittil i år gitt drøye 2 prosent avkastning. - Spesielt utsikter til svakere oljeinvesteringer fremover fikk Norges Bank til å nedjustere rentebanen mer enn ventet. - Mulighet for kutt i rentebanen er trolig knyttet til kroneutviklingen, som har svekket seg markert etter rentemøtet, sier Chen om Storebrands fortsatte undervekt i norske statsobligasjoner.