Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi la i dag frem ny statistikk, og denne viste at
på månedsbasis i juli.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,9 prosent på månedsbasis. Juli ble dermed den sjette måneden på rad med sesongkorrigert vekst.- Det viser at boligmarkedet fungerer, og holder seg stabilt godt og robust, sier Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer til Hegnar.no.DNB Markets forventet at boligprisene skulle stige 0,3 prosent sesongjustert i juli, og oppgangen kom uventet også på Dreyer.- Boligprisene går normalt ned i juli. Vi hadde forventet en nedgang på rundt 0,5 prosent, så dette var i overkant av hva vi hadde regnet med, sier han til Hegnar.no.Dreyer forteller om mange positive tilbakemeldinger fra meglerne i juli.- Men det får vi ofte, siden forventningene for denne måneden er lave. Egentlig er juli en rar måned, hvor stort sett halvparten av salgene er leiligheter i storbyene.- Vi bør nok se juli og august i sammenheng før vi konkluderer for mye, føyer han til.August pleier å by på mange nye boliger i markedet, og slik tror både Dreyer og DNB Eiendom-sjef Terje Halvorsen det blir i år også.- Juli-utviklingen kom egentlig ikke uventet på oss, og vi forventer et solid marked utover høsten. - Vi kommer til å se mange nye boliger ut på markedet i august, men så er det også mange kjøpere der ute, sier Halvorsen til Hegnar.no.Han mener "helt bestemt" at prisnedgangen vi fikk utover høsten i fjor ikke vil gjenta seg i år.- Nybyggmarkedet fungerer litt bedre nå. Byggeaktiviteten tar seg opp, og flere boliger ut herfra vil stabilisere bruktmarkedet, siden kjøperne av nye boliger selger sine brukte, sier Halvorsen.Dreyer peker også på at det nå løsner for nybygg.- Kjøperne vil få mer nytt å velge i, og i større grad spre seg på både nye og brukte boliger. Dette vil nok bidra til å dempe den potensielle prisveksten i bruktmarkedet, sier han.Rentene ser ut til å holde seg lave lenge, og arbeidsmarkedet holder seg robust. Dette lover da bra for den videre prisutviklingen?- Ja, og i tillegg vil befolkningsveksten fortsette. Boligbyggingen tar seg opp, men samtidig er det klart at kostnadene ved å bygge nytt vil holde prisnivået oppe.- Det skal litt til for at boligprisene skal falle mye i nærmeste fremtid. Da må vi få vesentlige endringer i situasjonen internasjonalt. Jeg er optimist i det korte bildet, og det lange bildet får sjeføkonomene ta seg av, sier Dreyer.Samtidig påpeker Eiendom Norge-sjefen at utfordringene på kredittsiden i fjor høst hadde mye større effekt enn de fleste da var klar over.- Det var mye tøffere å få lån til bolig. Mange prosjekter ble stanset fordi finansieringen enten ble for vanskelig eller dyr, og Finanstilsynets egenkapitalkrav ble praktisert mye strengere enn i dag.- I sum var da kredittsiden mye mer regulert, og stemningsskiftet vi så i desember og januar kom veldig samtidig med at kravene ble myket opp. Resultatet er at bankene nå — for første gang på mange år — begynner å kjempe om markedsandeler på boliglån, forklarer Dreyer.Ett marked hvor boligbyggingen nå har skutt fart igjen, er Tromsø.Mangelen på nybygg har bidratt til å løfte boligprisene i byen 12,3 prosent bare det siste året.Men basert på det de ser av byggeaktivitet i dag, forventer både Eiendom Norge-sjefen og Halvorsen i DNB Eiendom at prisene i Tromsø vil flate ut.- Boligprisene i Tromsø har steget nesten tre år i strekk. Etter det kraftige fallet i 2009 og 2010 måtte korreksjonen komme, men den ble enda sterkere enn vi trodde, sier Dreyer.Halvorsen peker også på at boligmarkedet i Tromsø stoppet helt opp i 2009 og 2010. - Mye ble stående tomt, men alt dette er nå solgt ut, og vel så det. Når flere boliger etterhvert kommer ut, vil dette normalisere seg, sier Halvorsen.- Til slutt var det ikke en eneste nybyggleilighet å oppdrive. Men befolkningsveksten og tilflyttingen har vært der hele tiden, og plutselig satt Tromsø med et stort underskudd av boliger, istemmer Dreyer.DNB Eiendom-sjefen minner om at boligmarkedet helt enkelt er tilbuds- og etterspørselsdrevet.- Prisutviklingen i Tromsø de siste tre årene har rett og slett kommet av at det har vært for få boliger ute. Motsatt har en høy boligbygging gitt kraftige prisfall i Agder, men nå har normaliseringen startet også der, sier Halvorsen. Ser vi på prisutviklingen i Norges største byer de siste fem årene, henger dog Kristiansand fremdeles langt etter med 11,1 prosent oppgang.Trondheim har hatt den sterkeste prisveksten med 46,5 prosent. Dernest følger Bergen med 43,0 prosent, foran Tromsø på 41,7 prosent og Stavanger og Oslo med hhv. 39,4 og 38,1 prosent.- Bare det siste året har altså prisøkningen i Tromsø vært større enn i Kristiansand de siste fem årene.- Samtidig ser vi hvor viktig det er å dra de lange linjene. Selv etter en kontinuerlig prisvekst de siste tre årene, skiller ikke Tromsø seg veldig ut, avslutter Dreyer overfor Hegnar.no.