Tyssøy solgte Schibsted

Holberg-forvalterne tok noen få grep i sine porteføljer i juli.

Hogne Tyssøy. Foto: Finansavisen.
Personlig økonomi

Holberg Global la bak seg nok en god måned i juli, da fondet steg 1,7 prosent.Hittil i år er fondet opp 11,2 prosent, mot 8,2 prosent for verdensindeksen (MSCI Global).Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg Global steget 84 prosent, noe som tilsvarer 22,6 prosent på annualisert basis.Fondet solgte seg i juli ut av den amerikanske investeringsbanken JPMorgan Chase, og gikk heller inn i Oaktree Capital Group.Oaktree Capital Group (1,8 prosent av porteføljen) er ifølge ansvarlig forvalter Harald Jeremiassen et amerikansk investeringsselskap som har spesialisert seg på gjeldsinvesteringer.Eventyrlig avkastningHan finner mange grunner til å like Oaktree:

  • Sterkt team med 30 års bransjeerfaring og bransjeledende avkastning.Sterkt team med 30 års bransjeerfaring og bransjeledende avkastning.
  • Solid og konservativ investeringsmetodikk som også våre egne renteforvaltere bifaller.Solid og konservativ investeringsmetodikk som også våre egne renteforvaltere bifaller.
  • Nøkkelpersonene i Oaktree hever ikke lønn, men har investert i egne fond og får samme avkastning som øvrige aksjonærer.Nøkkelpersonene i Oaktree hever ikke lønn, men har investert i egne fond og får samme avkastning som øvrige aksjonærer.
  • Attraktiv forretningsmodell med basishonorar, profittsplitt og gevinst på fondsinvesteringer. Egenkapitalavkastningen er på ca. 60 prosent, og ekspansjonsmulighetene betydelige.Attraktiv forretningsmodell med basishonorar, profittsplitt og gevinst på fondsinvesteringer. Egenkapitalavkastningen er på ca. 60 prosent, og ekspansjonsmulighetene betydelige.
  • Sterk markedsposisjon innen spesialisert marked med stordriftsfordeler og høye inngangsbarrierer.Sterk markedsposisjon innen spesialisert marked med stordriftsfordeler og høye inngangsbarrierer.
Som sentrale risikoforhold trekker Jeremiassen og hans co-pilot Leif Anders Frønningen frem nøkkelmannsrisiko, reduksjon i forvaltningsbetingelser, og tap av skattefritak ved aksjegevinster.Holberg Norge og ansvarlig forvalter Hogne Tyssøy kan dessuten fortelle i sin juli-rapport at Schibsted fikk reisepass i juli.Følg Hegnar.no på Facebook her!