- Boligprisveksten vil dempes

Noe høyere arbeidsledighet og moderat lønnsvekst begrenser sannsynligheten for særlig videre oppgang i boligprisene, tror meglerhus.

Personlig økonomi

Boligprisveksten har tatt seg bra opp, godt hjulpet av mer utlånsvillige banker.Nordea Markets tror imidlertid boligprisveksten vil dempes utover i året, og at prisene ikke endres mye i 2015.«Prisene er på et høyt nivå, og noe høyere arbeidsledighet og moderat lønnsvekst begrenser sannsynligheten for særlig videre oppgang. Med bedre annenhåndsmarked vil boligbyggingen øke framover. Men med moderat boligprisvekst blir boliginvesteringene neppe noen viktig vekstmotor», skriver meglerhuset i sin siste rapport Økonomisk oversikt.Nordea mener det ikke er så lett å se helt klart hvorfor privat forbruk og boligmarkedet sviktet så markert i fjor for så å ta seg markert opp igjen i år.«Mulige årsaker kan være svak kjøpekraftsutvikling i 2. og 3. kvartal i fjor, sammen med økte renter på banklån og innstramninger i bankenes utlånspraksis. I år har bankene lettet på kredittgivningen igjen og boliglånsrentene er kommet ned», heter det.