Dyrere kyllinger trass overproduksjon

- Jeg sliter med å gi en god forklaring på hvorfor det kan ha blitt slik.

REUTERS/Stringer
Personlig økonomi

Det siste halvåret har prisene på kylling i butikk økt med 7,1 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig er det så stor overproduksjon at de største produsentene har satt inn tiltak for å redusere produksjonen.Fagfolk sliter derfor med å forklare prisveksten, skriver Nationen.– Intuitivt høres dette galt ut for meg. Jeg sliter med å gi en god forklaring på hvorfor det kan ha blitt slik. Prisveksten er langt større enn utviklingen i engrosprisene i samme periode skulle tilsi, sier rådgiver Mads Svennerud i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet økte engrosprisen på kylling med bare 1.2 prosent i samme periode.Hovedorganisasjonen Virke, som organiserer dagligvarekjedene, avviser at kjedene har skrudd opp marginen på kylling.– Selv om prisene har gått opp unormalt mye det siste halve året, så kan man ikke si at butikkene har tatt ut for høy margin. Man må se prisutviklingen over en lengre periode, sier leder for analyse og bransjeutvikling i Virke, Johanne Kjuus.Hun mener at prisutviklingen kan skyldes at butikkene har tatt for lite for kyllingen i perioden før.Landbruksforskar Christian Anton Smedshaug mener at prisutviklingen på kylling viser behovet for en ny lov om god handelsskikk, noe som ville gjort forholdene både mer gjennomsiktige og oversiktlige. (©NTB)