Rapport: – Kommuner overser brudd på alkoholloven

En ny rapport om håndheving av alkohollovgivningen i landets kommuner viser at skjenking til mindreårige er utbredt og at regelbrudd sjelden får konsekvenser.

alkohol.jpg
Personlig økonomi

Det er organisasjonene Actis og IOGT som har sett nærmere på håndhevingen av alkoholloven blant landets kommuner. Undersøkelsens konklusjon er nedslående, skriver Vårt Land.Rapporten avdekker at overskjenking og salg til mindreårige er utbredt og at regelbrudd ofte avsløres uten at det får konsekvenser. Kommunene holder for få skjenkekontroller og har en lite konsekvent behandling av lovbrudd. Også gapet mellom antallet avdekkede overtredelser og inndragelser av salgs- og skjenkebevillinger øker.«Mye tyder på at det er fristende for kommunene å gjøre unntak eller tillempe reaksjonene slik at bruddene får minst mulig konsekvenser», heter det blant annet i rapporten.– Det er ofte for få kontroller og for sjelden rett før stengetid, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis. Hun etterlyser nå handling fra helseminister Bent Høie (H).Han har i snart ett år jobbet med et forslag om å innføre et nasjonalt straffesystem for utsalgssteder og skjenkesteder som bryter loven. Forslaget innebærer blant annet prikkbelastning av skjenkesteder, og ble sendt på høring i oktober i fjor.– Han bør snart ha tenkt ferdig, sier Gerhardsen.Ifølge Helsedepartementet vil det bli tatt stilling til saken i løpet av høsten.

Nyheter
Næringsliv