Oljepengebruken vil ikke endre styringsrenten

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets tror ikke 2015-budsjettet vil gi utslag på Norges Banks rentebane.

Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Oljepengebrukens andel av trend fastlands-BNP endret seg med 0,5 prosentenheter, fra 5,9 prosent til 6,4 prosent. Norges Bank hadde på sin side anslått en vekst på 0,3 prosentpoeng.Syed tror ikke denne differansen ikke stor nok til alene å fremskynde en renteheving fra Norges Bank, men påpeker at dette føyer seg inn i rekken med øvrige makrotall for Norge som har kommet sterkt inn de siste månedene. - Vi tror likevel ikke at dette vil få Norges Bank til å fremskynde rentehevingen utover dets eksisterende estimat om renteheving mot slutten av 2016, ettersom Banken trolig vil ønske å se an ringvirkningene av det forventede fallet i oljeinvesteringene, skriver Syed.Les også: Dette sier Siv Jensen om budsjettetLes også: Her er alle endringene i skatter og avgifter