Skatteekspert: Dette er de åpenbare budsjettaperne

Det er liten tvil om hvem som er statsbudsjettets skattevinnerne. Taperne er også ganske åpenbare.

Personlig økonomi

Skattebetalerforeningen mener årets budsjett er på det jevne for mange arbeidstakere, men er klare på at de aller rikeste kommer best ut.- I snitt vil de fleste få litt mer å rutte med, selv om vi ikke snakker om veldig store beløp, sier fagsjef Rolf Lothe til foreningens eget organ, Skattebetaleren.Årsaken til at de rikeste kommer best ut er i all hovedsak at satsen i formuesskatten foreslås kuttet med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.Samtidig økes bunnfradraget bare marginalt.- Burde økt bunnfradraget merFor en formue på 10 millioner kroner innebærer dette et skattekutt på 24.000 kroner.- Selv om vi er motstandere av formuesskatten ville vi helst ha sett at formuesskattekuttet i større grad hadde kommet i form av en markant økning i bunnfradraget, slik at flere vanlig folk slapp formuesskatten.- Fribeløp på opp mot 20-25 millioner kroner, som de snakket om før valget i fjor, har vi foreløpig sett lite til, sier Lothe videre til nettstedet.De åpenbare taperneSamtidig mener han at unge kommer godt ut.- Økningen av frikortgrensen er gode nyheter for de unge. Det at de kan tjene 10.000 kroner mer uten å måtte betale skatt er bra, spesielt når man samtidig vet at det er pensjonsopptjening fra første krone, sier han videre.Samtidig peker han på noen åpenbare tapere.- De som har nytt godt av skatteklasse 2 vil, sammen med visse grupper uførepensjonister, være budsjettets tapere, sier Lothe til Skattebetaleren. Fjerningen av skatteklasse 2 betyr ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen at rundt 70.000 ektepar mister en skattefordel på vel 6.000 kroner.Uføre vil merke en skatteskjerpelse ved at uføreytelsene skal beskattes som vanlig inntekt. Barnetillegget i uføretrygden legges om, og betyr i praksis at mange får et lavere tillegg.Det skal også bli dyrere å eie flere boliger, hvis regjeringen får det som den vil.I statsbudsjettet for neste år foreslås det å øke verdisettingen av disse boligene fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.Følg Hegnar.no på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi