Svakt opp for lakseprisen

Ferske eksporttall viser litt høyere laksepris.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 34,44 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 42.Det tilsvarer en oppgang på 0,1 prosent fra uken før.Videre ble det eksportert 17.925 tonn fersk oppdrettslaks fra Norge, opp 2,1 prosent fra foregående uke.Eksporten av fryst laks var på 1.139 tonn, opp 8,1 prosent, til en pris på 42,52 kroner pr kilo, som er 3,2 prosent mer enn forrige uke.

Nyheter
Personlig økonomi