Tyssøy bull på Bakkafrost

Holberg Norge og Hogne Tyssøy henger etter markedet. Disse aksjene skal få fart på sakene.

Hogne Tyssøy - Foto: Iván Kverme, Finansavisen
Personlig økonomi

Etter et positivt 2013, sliter Holberg Norge igjen i 2014.Ved utgangen av september var fondet opp 3,6 prosent hittil i år, mot 9,2 prosent for referanseindeksen — fondsindeksen på Oslo Børs.I september falt fondet 2,3 prosent, mens referansen nøyde seg med 0,3 prosent nedgang.Fasiten er heller ikke så hyggelig om vi løfter blikket over de tre siste årene.Over denne periode har fondsindeksen på Oslo Børs steget 21,1 prosent i snitt per år. Holberg Norge er nede på 12,4 prosent.Forvalterteamet, med Hogne Tyssøy i spissen, tok få grep i porteføljen i løpet av september.Ingen nye aksjer kom inn, mens Olav Thon Eiendomsselskap og oljeselskapet Rex International ble solgt helt ut.Holberg Norges fem største posisjoner per 30/9 var Bakkafrost (6,2 prosent av fondet), DNB (5,9 prosent), Austevoll Seafood (5,9 prosent), Yara (4,9 prosent) og Norsk Hydro (4,7 prosent).Ståltro på BakkafrostTyssøy & co. har altså ståltro på Bakkafrost fremover.I september-oppsummeringen peker de på den høye variasjonen i oppdrettsselskapenes kontantstrøm fra drift.

Bloomberg-grafen forvalterne legger frem viser at Bakkafrost har økt kontantstrømmen fra driften med over 250 prosent siden 2009.Salmar kommer nærmest med drøyt 150 prosent økning, mens Lerøy Seafood og Marine Harvest har klart hhv. ca. 45 og 20 prosent.- De siste fem årene har det vært store svingninger i lakseprisen. I perioder med lav laksepris har enkelte aktører tapt penger og samtidig hatt utfordringer på gjeldssiden. De som klarer seg best gjennom sykluser, er selskaper med lavest kostnad, skriver Tyssøy & co.. Seks kroner billigere Ifølge Holberg-teamet har Bakkafrost konkurransefortrinn gjennom sin lokalisering på Færøyene. - Grafen viser hvor godt et selskap kan stå seg med varige konkurransefortrinn. Bakkafrost produserer laks til 22 kroner per kilo, mot konkurrentenes 28 kroner. Dette skaper grunnlaget for en mer stabil avkastning over tid i en syklisk næring, heter det i rapporten.Bakkafrost har for øvrig steget nesten 52 prosent på Oslo Børs hittil i år, og er opp 77 prosent de siste 12 månedene.Aksjen stiger 0,4 prosent til 137,50 kroner i tirsdagens handel.Følg Hegnar.no på Facebook her!

Nyheter
Børs