For andre måned på rad forventer et flertall av norske forbrukere i overveiende grad en svakere økonomi om 12 måneder. Det viser den ferske tillitsmålingen til Opinion.I november er forbrukertillitsindeksen (CCI) på minus 2,5 poeng, en økning på 0,7 poeng fra oktober, som da hadde den laveste CCI siden desember 2011. Vi måtte tilbake til november 2011 for å finne et tilsvarende fall i forbrukertilliten. Indeksen for oktober og november ligger langt under gjennomsnittet etter 11 målinger i år.- De to indikatorene tillit til landets økonomi og arbeidsløshet om 12 måneder trekker den samlede forbrukertilliten i negativ retning. Mens tilliten til landets økonomi om 12 måneder i oktober og november ikke har være lavere siden desember 2011, må vi helt tilbake til juni 2009 for å finne en så svak ledighetsindeks som i november. Mediedekning av fallende oljepris, redusert bemanning i olje- og gassektoren og usikre tider for internasjonal økonomi bidrar til å skape usikkerhet hos forbrukerne, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, i en melding.- Tilliten til egen økonomi er også svekket de to siste månedene, og denne indeksen ligger under gjennomsnittet for 2014 etter 11 måneder, men fallet er ikke like markant, og indeksen er ikke like lav, som tilliten til landets økonomi, sier Høidahl.- Vi registrerer at spareviljen fortsatt er høy. Lave lånerenter, høy lønnsvekst og følelsen av å ha en trygg jobb bidrar til en relativ sterk tro på egen økonomi og økt sparing. Økt sparing gjør også forbrukerne bedre rustet til å tåle trangere økonomiske tider, sier Henrik Høidahl i Opinion.CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.