I tillegg til skattesmellen på 123 millioner kroner, må selskapet dekke saksomkostningene til Skatteetaten, skriver Dagens Næringsliv. Den norske delen av Ikea-konsernet skulle omorganiseres i 2007, og de norske varehusene ble dermed skilt ut i et eget selskapet. De ble deretter kjøpt tilbake fra det nederlandske morselskapet, finansiert med et lån fra et annet Ikea-selskap i utlandet. Uenigheten dreier seg om hvorvidt selskapet hadde krav på rentefradrag i perioden 2008-2012 etter å ha betalt en milliard kroner i renter på lånet, skriver avisen. Rentebetalingen førte til at Ikeas skattekostnad i perioden ble redusert med 43 prosent. I dommen fra Oslo tingrett heter det at Ikea ikke klarte å påvise «noen forretningsmessig fornuftig egenverdi ved lånearrangementet ut over å spare skatt». (©NTB)