Mange er bekymret for privatøkonomien

Nesten tre av ti nordmenn er bekymret for hvordan privatøkonomien deres vil utvikle seg i år, viser en undersøkelse.

Personlig økonomi

Én av ti er svært bekymret, viser undersøkelsen TNS Gallup har gjort for Nordea. I tillegg er 17 prosent bekymret, men i noe mindre grad.– Nedgangen i oljeprisene, svekket krone samt varsel om høyere arbeidsledighet har nok gjort sitt til at mange nå bekymrer seg for utviklingen i egen økonomi. Det virker som om mange har tatt inn over seg at vi nå går over i en ny fase i norsk økonomi, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, til NTB.Lav rente veier oppSlutten av fjoråret ble preget av sterkt fallende oljepris og svekket kronekurs. Reitan tror det har fått mange til å tenke seg om.– Mange har nok latt seg prege av de mange avisoppslagene med dystre spådommer om utsiktene i norsk økonomi. Det er liten tvil om at svekket krone vil gjøre lommeboken til folk flest noe mer slunken, men de lave rentene vil for mange veie opp for prisøkningen og vel så det, sier Reitan.Det er også mange som ikke er nevneverdig bekymret. Én av tre ser nøytralt på fremtidsutsiktene, mens 18 prosent ikke er bekymret for utviklingen i egen privatøkonomi i det hele tatt.Godt rustet– Tross en lengre periode med gode tider i Norge, har ikke folk flest kastet seg ut i en forbruksfest. Det gjør at norske husholdninger er godt rustet for eventuell dårligere tider, og dette er noe mange vil nyte godt av nå, sier Reitan. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv