Selv om småsparerne fikk medhold, har Acta hittil ikke vært villig til å betale, og saken var derfor i ferd med å havne i retten. Forbrukerrådet hadde påtatt seg å dekke deler av saksomkostningene for sparerne.– Actas manglende vilje til å innrette seg etter nemnda var fellesnevneren som gjør det mulig for Forbrukerrådet å engasjere seg i disse sakene, sier forbrukerdirektør Randi Flesland i en pressemelding tirsdag.– Dette er en seier for småsparerne, sier hun om forliket.I kjølvannet av den mye omtalte Røeggen-saken har Finansklagenemnda fått inn 287 klager på Acta etter salg av spareprodukter. DNB er den eneste finansinstitusjonen som er innklaget flere ganger i den sammenhengen. Til sammen har nemnda mottatt 3.199 klager fra småsparere.Fagdirektør Jorge B. Jensen sier til NTB at han foreløpig ikke vet nøyaktig hvor stort forliket med Acta er. (©NTB)