- Boligen bør skjermes for beskatning

Scheel-utvalget ville røske ordentlig opp i boligskatten. Nå tikker høringsuttalelsene inn.

Personlig økonomi

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Scheel-utvalget før jul foreslo store endringer i skattesystemet, inklusive en lang dødsliste over fradrag .Mest debatt har det nok vært rundt forslagene om økt boligbeskatning , for eksempel å fjerne skattefritaket på utleie av egen bolig og å øke ligningsverdien på egen bolig fra 30 til 80 prosent.Scheel-utvalgets rapport her.- Primærboligen bør skjermes Eiendom Norge har nå levert sin høringsuttalelse, og er ikke overraskende kritisk til mange av forslagene.- Det har gjennom årtier vært lagt til rette for at nordmenn skal spare i sin egen bolig, dette er en modell som har tjent oss godt. Dette innebærer en demokratisering av eierskap i samfunnet, og er utvilsomt en suksesshistorie. - Primærboligen har vært og er en bærebjelke i det norske velferdssamfunnet, vi mener denne modellen bør opprettholdes også i fremtiden gjennom skjerming av primærboligen for beskatning, uttaler Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.- Vekk med dokumentavgiftenHan mener endringer i eiendomsbeskatningen «kan være fornuftig», og viser til at «det åpenbart er enkelte skjevheter i dagens regime». - Men å fjerne muligheten til å leie ut inntil halvparten av egen bolig er vi kritiske til, etter vårt syn er dagens regelverk godt innarbeidet, enkelt å forstå, samt lite byråkratisk, fortsetter Dreyer.Et forslag Eiendom Norge gir sin fulle tilslutning til, er avvikling av dokumentavgiften (les: flytteskatten).- Å fjerne avgiften er et viktig grep for å sikre mobilitet i samfunnet, redusere belastningen for husholdninger i krevende livsfaser, samt gjøre det enklere for unge å komme inn i boligmarkedet, sier Dreyer.Dokumentavgiften har i flere undersøkelser de senere årene blitt kåret til en av Norges mest forhatte avgifter, både av Skattebetalerforeningen og Huseiernes Landsforbund.- Svært uheldig å fjerne BSUPå Scheel-utvalgets nevnte dødsliste sto blant annet fjerning av BSU-ordningen (boligsparing for ungdom).Eiendom Norge mener et slikt grep vil være «svært uheldig».- Den norske boligmodellen bygger på at folk flest skal eie sin egen bolig. Hvis målsetningen fremdeles skal være å hjelpe de neste generasjonene å komme seg inn i boligmarkedet, er det viktig med verktøy som gjør det enklere for unge å kjøpe seg sin første bolig. - BSU er nettopp et slikt verktøy, og kanskje det eneste verktøyet det offentlige stiller opp med, sier Dreyer.

Nyheter
Næringseiendom