Småsparere truer DNB med søksmål

38 investorer truer DNB med søksmål etter stortap.

Personlig økonomi

Inger Johanne Wiese er ifølge DN én av 38 investorer som har dannet felles front mot DNB for å få kompensert tapene sine i DNB Eiendomsinvest I, et aksjeselskap tilrettelagt av daværende DNB i 2006.  Totalt investerte de 85 millioner kroner i aksjeselkapet. I januar stemte et flertall av aksjonærene for å selge de fleste eiendommene i selskapet til Starwood Capital Group for 11 milliarder kroner. Aksjonærene får demed tilbakebetalt rundt 27 kroner per aksje, rundt en firedel av den opprinnelige tegningskursen på 100 kroner.– Dette ble tilbudt pensjonister og småsparere som en trygg plassering, uten risiko for å tape hovedstolen. Alternativet for de fleste ville være høyrentekonto eller statsobligasjoner, sier Wiese til avisen.Advokat Thomas Berge, som representerer de 38 aksjonærene, sier at flere av hans klienter ikke fikk tid til å gå gjennom prospektet før de tegnet seg som aksjonærer.DNB gjennomgår nå sakene.– Vi ønsker å rydde opp i de tilfellene der vi ser at rådgivningen ikke har vært god nok. Blant annet varierer rådgivningssituasjon, investeringserfaring og risikoprofil fra kunde til kunde, og derfor gjør vi individuelle vurderinger av hver enkelt klage. Kundene har også gått inn i dette på ulike tidspunkt til forskjellig kostpris, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i en e-post til DN. 

Nyheter
Personlig økonomi