Mener Finanstilsynet bommer fullstendig

Finanstilsynet vil dempe boligprisene, men effekten kan bli den stikk motsatte.

Personlig økonomi

Finanstilsynet foreslo 17. mars å forskriftsfeste krav til strammere utlånspraksis for boliglån.Konkurransetilsynet fraråder dette, og får følge av Eiendom Norge, som nå har sendt sin høringsuttalelse over til Finansdepartementet.- Når det underliggende problemet i boligmarkedet er ustabil boligforsyning og svært volatil igangsettingstakt, vil innstramninger av kredittsiden få motsatt effekt av det tilsynet ønsker, nemlig boligprisvekst i kjølvannet av for lav boligbygging, skriver direktør Christian Vammervold Dreyer. Han vil advare mot å legge til rette for en slik utvikling. Deler tilsynets bekymringEiendom Norge understreker at de deler Finanstilsynets bekymring for en sterk boligprisvekst i kombinasjon med for høy gjeldsgrad hos husholdningene, og mener derfor myndighetene har grunnlag for å være føre var.- Dagens lave rentenivå gjør det mulig for husstander med ordinære inntekter å betjene store lån sammenlignet med husstandsinntekt. Det er åpenbart at slike husholdninger vil være utsatt for å komme i økonomiske vanskeligheter i et annet renteregime enn dagens, fortsetter Dreyer.- Går langt i å overprøve bankene Eiendom Norge uttrykker i høringssvaret en generell skepsis til et regime der myndighetene overprøver bankene og underminerer kredittinstitusjonenes mulighet til å utøve et godt bankhåndverk. - Til en viss grad går tilsynet langt i overprøve nettopp denne rollen, skriver Dreyer.Han viser også til at Finans Norge uttrykker den samme bekymringen i sitt høringssvar.Les mer her.

Nyheter
Næringseiendom