Bor du i en av Norges billigste kommuner?

Innbyggerne i Norges 20 billigste kommuner merker knapt nok de kommunale avgiftene.

Personlig økonomi

Norske Familieøkonomi er ute med sin årlige kommuneundersøkelse.Undersøkelsen rangerer Norges kommuner etter kommunale avgifter. Tallene utgjør summen av avgifter til vann, kloakk, renovasjon og feiing, samt eiendomsskatt (på 120 kvm enebolig).Sola i Rogaland får igjen tittelen Norges billigste kommune, med kommunale avgifter på 5.065 kroner i 2012.Renovasjon utgjorde den tyngste posten med 2.262 kroner, mens vann og kloakk kom på hhv. 1.056 og 1.482 kroner. Hver innbygger betalte dessuten 265 kroner i feieavgift i fjor.Faktisk er Norges fire billigste kommuner alle fra Rogaland. Nærmest Sola finner vi nemlig Klepp, Sandnes og Hå. I tillegg er Forsand i Ryfylke på 6. plass.Vi må for øvrig ned til 23. plass for å finne en kommune med eiendomsskatt, også den i Rogaland: Stavanger.Kåringen er basert på reviderte Kostra-tall som ble publisert av SSB mandag formiddag.Norges 10 billigste kommuner

Forskjellen på Sola og den dyreste kommunen - Gjemnes - er på 16.297 kroner, rundt 1.300 kroner mer enn i samme undersøkelse i fjor.- Forbrukerne føler seg ofte maktesløse når kommunale avgifter og skatter stadig økes, men alle har en viss påvirkningskraft gjennom valg av politikere, sier Krohn-Pettersen.Les også: Kommunene som flår deg- Hele 6.600 kroner av differansen (mellom Gjemnes og Sola, journ. anm) er eiendomsskatt. Mens Sola ikke har eiendomsskatt, har Gjemnes en av de høyeste i landet. Her kan velgerne utgjøre en forskjell, og valget er rett rundt hjørnet, fortsetter sjeføkonomen i Norsk Familieøkonomi.Norske kommuner flest rapporterer inn sine tall, men fremdeles sluntrer noen unna på ett eller flere punkter.- Disse kommunene får ikke være med i rangeringen. Det er selvsagt en mulighet for at den aller dyreste kommunen i Norge kan være blant disse, avslutter Krohn-Pettersen.Møre, Bergen og Oslo-gryta For den som lurer på hvor Oslo havnet på listen, var kommunen den 33. billigste i Norge i fjor, med 7.856 kroner i kommunale avgifter.Mens Bærum altså kom på 7. plass med 6.430 kroner, finner vi Asker på 18. plass med 6.947 kroner.På plassene 11-20 finner vi tre kommuner fra Møre og Romsdal (Ørskog, Stordal og Giske) og Akershus (Ullensaker, Rælingen og Asker), to fra Vestfold (Sandefjord og Stokke), i tillegg til Bergen og Rogaland-kommunen Time.De kommunale avgiftene varierer her mellom 6.581 kroner (Ørskog) og 7.100 kroner (Giske).Lurer du på hvor din kommune er? Finn mer om undersøkelsen her.

Nyheter
Næringsliv