Delphi-forvalter satser på tre nye aksjer

Han har banket børsen hittil i år, og håper tre nykommere kan forsterke trenden.

biotek

Øyvind Fjell øker avstanden til markedet i sin forvaltning av Delphi Nordic.Fondet falt riktignok 2,1 prosent i juni, men referanseindeksen VINX Benchmark Cap gikk tilbake 2,4 prosent.Dermed er han opp 17,2 prosent så langt i år, mot 10,6 prosent for referansen.Det siste året leder Fjell med 27,7 vs. 20,1 prosent avkastning.De siste tre årene har Delphi Nordic steget i snitt 36,1 prosent per år, mot 26,0 prosent for referansen.Avkastningen (annualisert) er for øvrig greit over referanseindeksen over både fem og ti år.- Rentehopp knekker ikke børsenFjell har forvaltet fondet siden 1. januar 2007.I sin juni-oppsummering påpeker han de store svingningene i løpet av måneden, spesielt i rentemarkedet. - Kombinert med tiltagende uro knyttet til greske gjeldsforhandlinger, var dette nok til at også aksjemarkedet fikk seg en liten korreksjon. - Svingningene i rentemarkedet vil nok fortsette å være relativt store fremover, men vi tror ikke høyere renter vil ta knekken på oppgangssyklusen i aksjemarkedet - til det er rentenivået fortsatt for stimulativt, skriver han.Aksje falt 14 prosent - på én dagFjell klarte seg altså litt bedre enn markedet i juni, og det var til tross for et kraftig fall i Swedish Orphan.- Selskapet meldte i mai om samtaler rundt et bud på hele selskapet, men informerte i juni om at prosessen nå er avsluttet uten et konkret bud, skriver Fjell. Aksjen falt 14 prosent på én dag, men forvalteren har ikke mistet troen av den grunn. - Vi er fortsatt positive til selskapet, som vi mener er godt posisjonert med sine nye langtidsvirkende hemofili-produkter, fortsetter han.Fjell vektet seg betydelig ned i AstraZeneca i juni, og forklarer dette med at den positive underliggende utviklingen i selskapet har stoppet noe opp i det siste. - Samtidig kjøpte vi aksjer i Danske Bank, som vi mener fortsatt har oppside fra dagens nivå, ettersom Danmark nå ser ut til å utvikle seg i riktig retning, forklarer forvalteren.Finsk duo inn - øyner klar oppsideHan tok også inn to finske aksjer; Stora Enso og Neste Oil. - Stora er i ferd med å utvikle seg bort fra sin gamle papirforretning, og er i posisjon til å høste fruktene av et større investeringsprogram. - Neste Oil ser ut til å kunne levere et solid overskudd fremover både i sin tradisjonelle raffineriforretning, så vel som i sin divisjon for biodrivstoff. Vi ser klar oppside for duoen, avslutter forvalteren.De fem største postene i Delphi Nordic var (per 30/6) Novo Nordisk (8,39 prosent), Genmab (8,10 prosent), Pandora (6,48 prosent), Vestas Wind Systems (5,42 prosent) og Norwegian (4,83 prosent).