Frp-politiker foreslår kutt i oljeskatten

Oljeskatten bør reduseres fra dagens nivå på 78 prosent for å redde arbeidsplasser, mener Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Oskar Grimstad.

Foto: Scanpix

Oljeselskapene som driver på norsk sokkel må i dag betale 78 prosent i skatt. Dette er altfor høyt nå som oljeprisen har falt så mye, mener Grimstad.Frp-politikeren er bekymret for at arbeidsplasser kan forsvinne og for at oljeselskapene stenger ned felt tidligere enn planlagt fordi lønnsomheten er blitt lav.– En stor del av sysselsettingen er knyttet til haleproduksjon og marginale felt. Skatt kan også gå tapt hvis feltene stenges ned, sier Grimstad til Dagens Næringsliv.Han ønsker seg derfor et generelt kutt i oljeskatten, uten å spesifisere hvilket nivå han mener skatten bør ligge på.– Når endringene er så voldsomme, må en gjøre noe. Iran kan i tillegg komme til å pøse på med mer olje snart. Ingen tror en kommer opp i 100-120 dollar fatet med det første, sier Grimstad.Imidlertid ligger det ikke inne noen spesifikke formuleringer som tilsier lavere oljeskatt i Sundvolden-erklæringen, selv om den nevner at regjeringen vil vurdere endringer i skattesystemet for å bedre utvinningen fra olje- gassfeltene. Statssekretær Jon Georg Dale (Frp) i Finansdepartementet sier at man skal komme tilbake til formuleringene i regjeringserklæringen senere.– Regjeringen vil sikre petroleumsnæringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler, sier han. (©NTB)