Oljenedturen fører til mindre skattepenger

Staten fikk inn 439 milliarder kroner i skatt det første halvåret, hele 20 milliarder mindre enn på samme tid i fjor.

Nedgangen henger i hovedsak sammen med lavere innbetalinger av oljeskatt, ifølge Statistisk sentralbyrås skatteregnskap per juni 2015.Til nå i år er det samlet inn oljeskatt på 69 milliarder kroner, 25 milliarder mindre enn på samme tid i fjor.Ifølge SSB-tallene har også skatteinnbetalinger fra upersonlige skatteytere utenom oljeskattene falt – med om lag sju milliarder kroner.Innbetalinger fra personlige skatteytere steg på sin side med om lag 12 milliarder kroner.Om lag 80 prosent av innbetalingene i juni var skatt på oljeutvinning. Ni milliarder ble betalt i ordinær oljeskatt og 15 milliarder ble betalt i særskatt på oljeutvinning denne måneden. Det er henholdsvis tre milliarder og fire milliarder mindre enn juni i fjor. (©NTB)