Pensjonskundene kan ha blitt snytt for store beløp

Vi lever lenger og skal ha utbetalt pensjon over flere år. Kan hele bransjen ha regnet feil?

Vidar Dalsbø. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.
Personlig økonomi

For en uke siden kunne vi lese i Finansavisen at DNB Liv kuttet pensjonstiden og endret utbetalingsordningen for en kunde.I dag kan vi lese i DN at DNB Liv og andre pensjons­selskaper kan ha forsynt seg med flere milliarder kroner av kundenes midler uten lov.Thorstein Øverland (72), som satt DNBs kontrollkomité inntil ifjor, har klaget DNB Liv til Finanstilsynet. Konklusjonen er at selskapet kan ha holdt tilbake rundt én milliard kroner av kundenes penger, skriver avisen.I klagen hevder Øverland at store deler av bransjen urettmessig har holdt tilbake penger som skulle brukes som en del av kundenes betaling for økt levealder.Hvis klageren får medhold, kan det bety at hele bransjen har regnet feil. Og hvis bransjen fortsetter med samme praksis helt til kapitalbehovet for økt levealder er dekket, kan det være snakk om flere milliarder kroner, skriver avisen.Informasjonsansvarlig Vidar K. Dalsbø i DNB sier til DN at praksis for avsetning til økt levealder har vært gjenstand for mange runder med vurderinger siste fem år, og det har vært mye uklarhet rundt regelverket. Han sier også at DNB har forholdt seg til anvisning fra Finanstilsynet om hvordan de regnskapsmessig skal behandle avsetningen.Les mer om Behov for økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring som følge av avtagende dødelighet Les mer om Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring Les mer om Nærmere om oppreservering, anvendelse av kundeoverskudd og egenkapitalbidrag for å dekke økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring

Nyheter
Næringsliv