Nye tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) kan tyde på at folk bekymrer seg vel mye for pensjonisttilværelsen. Det gjelder særlig kvinner:- Damer over 50 bekymrer seg mest for sin framtidige pensjonistøkonomi. Hele 25 prosent av dem tror pensjonistøkonomien kommer til å bli ganske eller svært dårlig. Men det kan se ut som mange av dem bekymrer seg unødig, for blant de pensjonerte damene er det kun 7 prosent som sier privatøkonomien er dårlig, sier forsker Frode Alfnes ved SIFO til NTB.Generelt svarer rundt 5 prosent av pensjonistene at de har dårlig økonomi, noe som er på nivå med andelen i befolkningen generelt som sier de har tilbakevendende betalingsproblemer.
SkremslerOversikt på lønnsslippen?Uviss framtid
Alfnes tror bekymringen henger sammen med hva folk blir fortalt om pensjon:- Vi hører om økende antall inkassosaker og gjeldsgrad, og bankene snakker om behovet for sparing. Det er forståelig at aldersgruppen som snart går av med pensjon blir bekymret når de blir fortalt at de får lite å rutte med. Når det viser seg at de fleste pensjonistene faktisk er fornøyd, tenker jeg at virkelighetsbeskrivelsen i mediene og fra bankenes side er litt vel negativ. Det blir en slags skremselspropaganda.Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet er enig med Alfnes:- Det er greit å huske at bankene også har i oppgave å selge når de henvender seg til kundene. Jeg vil tro at bakgrunnen for folks bekymringer ligger i at de ikke har oversikt. Hadde de fått det, ville mange se at situasjonen ikke er så ille som de frykter.Jensen foreslår på rappen to måter å sjekke egen pensjon:- Vi har funnet at Nav har gjort et fabelaktig arbeid med sine pensjonssider. Der kan alle få oversikt over hva de vil få fra folketrygden og fra det pensjonsselskapet arbeidsgiver har valgt.Neste punkt brenner Jensen for:- Det vi trenger alle mann, er å knytte pensjonsøkonomien nærmere til hverdagen. Nå svever den langt over oss som en utilnærmelig satellitt. Den enkleste måten ville være å få noen linjer på lønnsslippen eller skatteseddelen som viser hvor mye du har tjent opp. Der står det jo så mye allerede, hvorfor ikke noe om hvor mye du har tjent inn i folketrygden gjennom livet ditt?Undersøkelsen fra SIFO viser at jo eldre folk er, desto færre er det som regner med å være gjeldfrie pensjonister. Men nedbetaling av boliggjeld er likevel en vanlig måte å spare til pensjonstiden på, hele to tredeler av befolkningen gjør det. I tillegg har hele 93 prosent av mennene og 94 prosent av kvinnene pensjonsavtaler gjennom jobb. - I bunn og grunn er folk ganske fornuftige, sier Alfnes.- Hva kan vi si sikkert om hvordan pensjonistøkonomien blir for dagens arbeidstakere?- Svært lite. Det er for mange faktorer som kan spille inn. Hvordan det går med norsk økonomi er svært viktig, går det bra med den er det inndekning nok til å betale pensjoner, sier Alfnes.Jensen minner om at de som svartmaler framtiden for morgendagens pensjonister heller ikke sitter med svarene:- De har kanskje systemer og regnemodeller, men det er fortsatt vanskelig å spå. (©NTB)