Håkon Hovengen Sætre og hans Delphi Norge måtte se fondet falle 1,3 prosent i september.Referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks, gikk til sammenligning tilbake 2,2 prosent.Hittil i år er forvalteren nå foran markedet.Ved utgangen av september var fondet opp 0,7 prosent, mot 0,4 prosent for referansen.De 12 siste månedene har fondet gitt 0,7 prosent avkastning, mot minus 2,8 prosent for fondsindeksen.Over tre år har Delphi Norge klart 13,2 prosent i snitt per år, mot 9,9 prosent for referansen.Over fem år leder fondet med 10,4 vs. 8,7 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.
Blytungt i Yara og DNBSpår gode laksepriserOpp i Marine Harvest
Hovengen Sætre karakteriserer september som en volatil måned.- Vanligvis ser vi at større, likvide aksjer klarer seg relativt godt i urolige perioder. September var et unntak, hvor flere av de største selskapene på Oslo Børs ble solgt kraftig ned, skriver han. Forvalteren trekker frem Yara og DNB som spesielt svake.- Førstnevnte solgte vi oss helt ut av i august, mens DNB fortsatt er i porteføljen. DNB falt på signaler om ytterligere innstramminger i bankenes kapitalkrav og sentralbankens rentekutt mot slutten av perioden. - I tillegg bidrar generelt svakere norsk økonomi og lav oljepris til svekkelsen, fortsetter han.Rentekuttet sørget, via ytterligere svekkelse av kronekursen, ifølge Hovengen Sætre til et oppsving for flere av selskapene med kostnader i norske kroner og inntekter i utenlandsk valuta. - I denne kategorien utmerker oppdrettsselskapene seg, og sektoren var den sterkeste på børsen i måneden. I tillegg til bidraget fra en svekket krone, er vi nå nær bunnen i lavsesongen, og den siste tiden har lakseprisene utviklet seg bedre enn ventet, forteller forvalteren. - Markedsbalansen fremstår også svært attraktiv fremover. Mye tyder på at prisene blir gode de neste kvartalene, og den største spenningen knyttes til hvordan kostnadene som har økt mye de siste årene vil utvikle seg, fortsetter han. Gjennom måneden vektet Hovengen Sætre seg opp i Marine Harvest, og dermed utgjør fiske- og oppdrettsselskaper rundt 20 prosent av porteføljen.- I løpet av måneden tok vi to mindre posisjoner i Orkla og RCCL. Selskapene fremstår ikke som spesielt billige, men med sterke trender og marginforbedringer forsvarer de sin plass i porteføljen, avslutter Delphi-forvalteren.De fem største investeringene i Delphi Norge er (per 30/9) Scatec Solar (6,02 prosent), Marine Harvest (5,64 prosent), DNB (5,32 prosent), Telenor (5,06 prosent) og XXL (4,59 prosent).