18 av de 25 OBX-selskapene hadde i 2014 toppsjef som skattet til Norge.Høyest inntekt er det Opera Softwares Lars Boilesen som står for. Han dro inn hele 33,3 millioner kroner i 2014, noe som er over dobbelt så mye som nestemann på listen, Jon Erik Reinhardsen i PGS, som står oppført med en inntekt på 16,7 millioner kroner.Disse to følges av Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal og Nordic Semiconductor-sjef Sven Tore Larsen, som for 2014 står oppført med nettoinntekt på henholdsvis 14,2 og 12,8 millioner kroner.Den mest formuende på listen er ikke overraskende Norwegian-topp Bjørn Kjos, som i 2014 hadde en skattbar formue på hele 1,4 milliarder kroner.Her er det et godt stykket ned til de to neste på listen - Nordic Semiconductor-sjef og Orkla-topp Peter Ruzicka. Disse to står oppført med formuer på henholdsvis 102,2 og 84,1 millioner kroner.Her kan du klikke deg frem til