Norges Bank melder i sin siste utlånsundersøkelse at bankene rapporterer om litt lavere etterspørsel etter kreditt fra husholdningene i 3. kvartal i år.Bankene meldte videre om en liten nedgang i etterspørselen etter vanlige boliglån og rammelån. Det rapporteres om uendret etterspørsel etter fastrentelån, førstehjemslån og forbrukslån.Bankene forventer samlet sett uendret låneetterspørsel fra husholdningene i 4. kvartal.
Strammere utlånspraksisBedrifter: Marginene fallerUsikker på den faktiske utviklingenSyed mener det ikke er rart om husholdningenes kredittvekst avtar noe fremover. Rapporten fra Norges Bank her.
Samtidig melder bankene om noe strammere kredittpraksis overfor husholdningene i 3. kvartal.Kravene til til maksimal gjeld i forhold til inntekt, maksimal gjeld i forhold til boligens verdi og avdragsfrihet ble alle strammet inn i kvartalet.Bankene melder samtidig om lavere utlånsmarginer på lån til husholdninger.Til ikke-finansielle foretak melder bankene om uendret låneetterspørsel i 3. kvartal.Det forventes videre at kredittpraksisen strammes noe inn i 4. kvartal, med særlig bakgrunn i hensynet til kapitaldekning.Bankene rapporterte om omlag uendrede lånebetingelser på lån til foretak i 3. kvartal.Til tross for at rapportens tale er klar, mener sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank1 Markets at det er vanskelig å finne tegn til innstramming i den faktiske utviklingen.«Oljenedturen har over en lenger periode dempet bedriftenes låneetterspørsel og ført til innstramning i bankenes utlånspraksis/lånebetingelser. Hittil har husholdningssektoren ikke blitt påvirket i særlig grad, verken dens kredittetterspørsel eller bankenes utlånspraksis. Hvis dagens tall ikke er en enkeltperiodes blaff, kan det se ut til at også husholdningssektoren har begynt å bli rammet. Dog minner vi om at disse tallene er basert på en utlånsundersøkelse. Det er imidlertid vanskelig å finne igjen strengere kredittpraksis og utlånskriterier i den faktiske utviklingen i 3.kv. Vi får dog vite mer etter hvert som bankenes 3.kvartalsrapportering kommer inn - det blir en viktig kryssjekk for dagens utlånsundersøkelse», skriver han i en oppdatering torsdag.«Det er graden av avmatningen som blir viktig, ikke minst med tanke på boligmarkedet. Vi tror ikke på en sterk avmatning, ettersom vi antar at kombinasjonen av fortsatt laver renter og relativ lav arbeidsledighet (ikke stort høyere enn 4,5%) vil fungere som en buffer for kredittveksten», skriver sjeføkonomen.