Fastrenten i Lånekassen under 2 prosent

Fastrenten i Lånekassen er under 2 prosent for første gang. Kunder kan binde renten i tre år til 1,93 prosent.

Lånekassen - logo fra www.lanekassen.no

De nye fastrentesatsene som gjelder fra 1. november, er på 1,933 prosent for tre år, 2,227 prosent for fem år og 2,813 for ti års løpetid.Tre og fem års fastrente faller med nesten 0,1 prosentpoeng, mens tiårsrenten går ned med nesten 0,2 prosentpoeng. Den flytende renten fra 1. november er 2,227 prosent, som er det samme som fem års fast rente.De som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 1. til 12. oktober.