Det anslås at verdens land årlig går glipp av mellom 800 og 2.000 milliarder kroner i skatteinntekter år på grunn av smutthull i lovverkene og multinasjonale selskapers kreative skatteplanlegging.Nå håper stormaktene i G20-gruppen å tette noen av smutthullene. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan ble fredag godkjent av landenes finansministre på møtet til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) i Peru.– Dette er svært kompliserte spørsmål, erkjenner Tyrkias visestatsminister Cevdet Yilmaz, som kaller vedtaket for et historisk øyeblikk.Planen består av 15 punkter og retter seg mot store selskaper som Google og McDonald's. Begge disse gigantene har klart å redusere skattebyrden betraktelig ved å utnytte lovverkene i landene hvor de opererer.BEPS-planen er utarbeidet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Før den kan tre i kraft, må den få endelig godkjenning på G20-toppmøtet i Tyrkia neste måned. (©NTB)