Drammen kommunes krav om at unge måtte stille på jobb for å få sosiallhjelp har gitt positive resultater. Antallet unge på sosialhjelp ble ifølge DN halvert.– Jeg ble sendt hit, og egentlig er det noe av det beste som har skjedd, sier Michael Douglas Søraas (22), som står i skrubben på kafeen ved Kirkens Bymisjon i Drammen. Han ble først sendt dit av Nav,  noe som var et vilkår for at han skulle få utbetalt stønad til livsopphold.Søraas synes aktivitetskravet fra Nav i Drammen er fornuftig.– Du må «stå opp om morran» og jobbe en full dag. Det gjør at du kjenner på følelsen av å komme i arbeidslivet, sier han. Ifølge forskere ved Frischsenteret er det mye å hente på å stille slike krav til ungdom.– Å la unge mennesker ta imot passive ytelser er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Det bør være klare aktivitetskrav fra dag én, sier forsker Simen Markussen til DN.