Det ble nettotegnet verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner den siste måneden. Totalt er forvaltningskapitalen nå på 885 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening. Norske personkunder nettotegnet aksje- og kombinasjonsfond for 53,5 millioner kroner, men nettosolgte rentefond og andre fond, slik at det samlet ble nettosolgt for omtrent 400 millioner kroner i september, fremgår det av en pressemelding fra foreningen.Når det gjelder «pensjonsmidler med fondsvalg» ble det nettotegnet for 1,69 milliarder i september. Samlet forvaltes det nå pensjonsmidler med fondsvalg for tett på 100 milliarder kroner.
Institusjonskundene nettotegnet for 1,9 milliarder kroner. 680 millioner gikk inn i aksjefond og 1,89 milliarder gikk inn i ulike rentefond. Institusjonskundene nettosolgte kombinasjonsfond for 744 millioner kroner. De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond i september og netto ble det solgt for 2,1 milliarder kroner, fordelt på 1,55 milliarder kroner i aksjefond og 607 millioner i rentefond.