En lønnsøkning gjør oss bare lykkeligere dersom vi ikke må jobbe flere timer om dagen, ifølge en ny tysk studie, skriver Di.se.Forskerne kom også frem til at folk ikke blir lykkeligere bare fordi de har en jobb.Et forskerteam av matematikere har analysert data om tyske husholdningers inntektsnivå, sysselsetting og tilfredshet i perioden 1984 til 2010.Studien viser at lønn spiller en rolle når det kommer til hvor fornøyde mennesker er med livene sine. Men det er også en viktig forutsetning. Hvis lønnsvekst betyr at vi må være flere timer på jobb går den ekstra lykken fra økt lønn opp i røyk, konkluderer studien.