Jensen: Det skal lønne seg å investere

Siv Jensen mener at det nå er på tide å ta skattegrep.

Når regjeringen onsdag legger frem statsbudsjettet for 2016, skal det også presenteres en ny skattereform. Finansminister Siv Jensen skriver tirsdag i en kommentar i Aftenposten at hun mener at det nå er behov for forbedringer."Målet med skattereformen er å gjøre Norge mer vekstkraftig. Det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser. Og det skal lønne seg å jobbe", skriver Jensen.Les også: Jensen vil gi ni av ti lavere skattHun påpeker at arbeid og aktivitet er selve grunnlaget for Norges felles velferd. "Gjennom gode dynamiske virkninger vil en slik skattepolitikk over tid gi høyere økonomisk vekst. Dermed vil noe av lettelsene hentes inn gjennom økte skattegrunnlag over tid", skriver finansministeren.Hun peker også på at nedgangen i oljenæringen trolig vil vare, og at hovedsvaret da ikke kan være kortsiktige tiltak."En storstilt utbygging av offentlig sektor er ikke noe godt svar. Norge er allerede blant OECD-landene som har det høyeste nivået på offentlig sysselsetting. Politikken må nå rettes inn mot de mer langsiktige utfordringene som norsk økonomi står overfor", understreker Jensen.