Brødrene Fred. og Petter Olsen har saksøkt staten med krav om å kjenne en rekke skattevedtak i trusten Ptarmigan og de underliggende selskapene ugyldige, skriver Dagens Næringsliv.Forrige sommer fikk Olsen-brødrene ifølge avisen medhold i EFTA-domstolen for at norske myndigheter kan ha ilagt for mye skatt på familiens inntekter fra stiftelsen Ptarmigan. De er ikke imot å betale skatt på utdelinger fra trusten, men mener det ikke er riktig å beskatte ved utdeling når skatteetaten samtidig beskatter saksøkerne som eiere av trustformuen.Skattekraene strekker seg tilbake mer enn 20 år tilbake i tid. Stvening ble tatt ut tilbake i 2008, og saken var opprinnelig breammet til å komme opp i 2012, men er blitt utsatt en rekke ganger.- Det må sies å være norgesrekord i lang saksbehandling. Vi går tilbake til OL på Lillehammer, sier advokat Bettina Banoun, som sammen med Thor Leegaard representerer brødrene.Ifølge DN kom skatteklagenemnda i sommer til at det ikke er hjemmel for formuesskatt etter norsk rett, og la til grunn at løpende beskatning av saksøkerne for trustens inntekter ikke er lovlig etter EØS-avtalen. Dette har staten anket inn for Riksskattenemnda parallelt med at saken går for domstolen.