I statsbudsjettet som ble lagt frem i forrige uke foreslår regjeringen å senke skatten på alminnelig inntekt fra dagens 27 prosent til 22 prosent i 2018.Første skritt, hvis finansminister Siv Jensen får det som hun vil, blir å senke satsen til 25 prosent i 2016.
For å dekke inn hoveddelen av provenytapet dette gir, vil regjeringen innføre en ny, progressiv bruttoskatt på personinntekt, trinnskatten.Trinnskatten
  1. 158.800-224.900 kroner: 0,8 prosent158.800-224.900 kroner: 0,8 prosent
  2. 224.900-565.400 kroner: 1,6 prosent224.900-565.400 kroner: 1,6 prosent
  3. 565.400-909.500 kroner: 10,6 prosent565.400-909.500 kroner: 10,6 prosent
  4. Over 909.500 kroner: 13,6 prosentOver 909.500 kroner: 13,6 prosent
Les også: Et grep du kan gjøre hvis aksjeskatten blir plagsom1.300 i spart skatt
Skatten skal ifølge forslaget beregnes i fire trinn, for 2016 med følgende grenser og satser: Trinn 3 og 4 tilsvarer dermed innslagspunktene i dagens toppskatt (lønnsjustert til 2016-nivå).For å illustrere hvordan dette slår ut i endret skatt for den enkelte, viser Skattebetalerforeningen til et regnestykke Finansdepartementet har satt opp (se illustrasjon nederst).Forutsetningene er 500.000 kroner i inntekt, 1,5 millioner kroner i lån med 3 prosent rente og 500 kroner i kapitalinntekt.Du har ingen andre fradrag eller inntekter utover personfradraget (51.750 kroner i klasse 1) og minstefradraget (øvre grense 91.450 kroner).Trinnskatten vil også gjelde for beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak.