Sivs viktigste skattegrep ifølge eksperten: - Radikalt forslag for eiere av aksjer

Skattelette til folk flest høres bra ut. Men det finnes en bakside.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 gir skattelette til folk flest.Skattebetalerforeningen er sånn sett fornøyd, men peker på en bakside.- Fradrag blir mindre verdtFagsjef Rolf Lothe tror en rekke inntektsfradrag kan forsvinne i dragsuget av budsjett og skattereform.- Det er nødvendig å kutte selskapsskatten, slik også Scheel-utvalget foreslo, men vi mener at man ikke behøver å kutte skatten på nettoinntekten for personer, sier han i en pressemelding. Lothe mener dette skaper et unødvendig behov for inndekning, som man må ta igjen ved å øke bruttobeskatningen for denne gruppen. - En viktig konsekvens av dette er at fradragene blir mindre verdt. I tillegg koster det mye penger å kutte skatten for personlige skattytere, og det gjør at man må dekke dette inn på andre måter. - Vi frykter for at flere gode skattefradrag kan forsvinne i dragsuget når man nå gjør disse grepene, fortsetter Lothe.Les også: Sivs skattereform - de viktigste punkteneLes også: Slukker brannfakler om boligskatt - men meningsløs avgift får ståLes også: Scheel-utvalgets dødsliste: Vil fjerne alle disse fradrageneRadikalt aksjeskatteforslagHan understreker at regjeringens forslag samlet sett er bra, spesielt for norske bedrifter, og trekker videre frem de viktigste enkeltforslagene - utover kuttene i selskaps- og personbeskatningen.

  • Radikalt forslag om lån fra selskap til aksjonær: Slike lån skal nå skattlegges som aksjeutbytte på aksjonærens hånd. Radikalt forslag om lån fra selskap til aksjonær: Slike lån skal nå skattlegges som aksjeutbytte på aksjonærens hånd.
  • Landbruksbeskatningen. Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk skal ikke skattlegges som personinntekt, men som alminnelig inntekt med 25 prosent. Samtidig oppheves skattefritaksregelen for overdragelser av slik eiendom innen familien. Landbruksbeskatningen. Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk skal ikke skattlegges som personinntekt, men som alminnelig inntekt med 25 prosent. Samtidig oppheves skattefritaksregelen for overdragelser av slik eiendom innen familien.
  • Nye kutt i formuesskatten. Nye kutt i formuesskatten.
  • Økning av utbytteskatt. Økning av utbytteskatt.
Skattebetalerforeningen er positive til at regjeringen ikke foreslår å øke eierbeskatningen utover dagens nivå, når en ser selskap og aksjonær under ett. - Dette er viktig for å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter, kommenterer fagsjef Lothe.- Det er også veldig godt å lese at regjeringen både skjermer primærboligen både med tanke på formuesskatt og med tanke på skattefri utleie, avslutter han.