Med en nettoinntekt på 0 blir det sikkert ikke så lett å finne penger til å betale formueskatten, slik tilfellet for eksempel er for ekteparet Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig.Men det er tilsynelatende bare på papiret at det kan synes vanskelig. De to betalte i hvert fall tilsammen over 103 millioner kroner i formueskatt i fjor.
Røkke har ifølge Kapital en reell formue på 11,1 milliarder kroner.Betaler så det svir 11 millioner kroner året førFarstad-familen, med Sverre Farstad i spissen, eide på det meste aksjer for 3,4 milliarder kroner. Nå er de verdt 248 millioner kroner. mer i formueskatt i sin eiertid enn aksjene nå er verdtSpetalen og Haudemann-Andersen i nullI 2013 betalte Spetalen 19,55 millioner kroner i skatt. I fjor slapp han unna med 1,2 millioner kroner, etter at lingningsformuen ble redusert fra 1,77 milliarder kroner til 117 millioner kroner.Spetalen med 0,0 den reelle formuen hans til 13,4 milliarderHøili i null - brukte 6 mill. på bryllup forærte fruen en Ferrari i morgengave topplistene i alle landets fylker, kommuner og postnummer
Sverre Farstad, største aksjonær i Farstad Shipping, måtte også grave frem drøyt 4 millioner kroner fra kistebunnen til å betale formueskatten i fjor.I den grad det kan være en trøst betalte han og det blir ganske sikkert mindre i inneværende år.Farstad Shipping har falt som en stein på børsen og er ned 80 prosent det siste året, til en børsverdi på 542 millioner kroner. På toppen den 26. april 2011 var børsverdien 7,45 milliarder kroner.Familien har nå betalt langt på Oslo Børs.Ålesund har for øvrig enda en riking med null i inntekt; Knut Haagensen, sønnen av klippfiskkongen Bjarne Haagensen. Også han måtte lete frem et par millioner kroner for å betale formueskatten på en ligningsformue på 207 millioner kroner.Litt lengre ned på listen finner vi også investorene Jan Haudemann-Andersen og Øystein Stray Spetalen.Den reelle formuen til Spetalen er ifølge Kapital på 4 milliarder kroner. Haudemann-Andersen er ifølge Kapital god for 1,65 milliarder kroner, mens ligningsformuen hans er på 134 millioner kroner.Og i tillegg er Petter Stordalen oppført med null både i nettoinntekt og formue, mens Kapital har beregnet kroner.Med null i inntekt og null i formue blir det heller ikke mye skatt.Dag Høili, som nettopp giftet seg og , hadde også null i nettoinntekt i fjor, men med en ligningsformue på 102 millioner ble det litt skatt å betale på han også.Og rett over Høili finner vi den gamle Kværner-sjefen, Kjell Almskog.Her kan du klikke deg frem til .