Slukker brannfakler om boligskatt - men meningsløs avgift får stå

- Sjeføkonomer mister perspektivet når de anbefaler å skjerpe boligskatten. Alt blir matematikk, sier meglersjef.

Samtidig med statsbudsjettet la regjeringen i dag frem også et forslag til skattereform .Scheel-utvalgets utredning av det norske skattesystemet, som ble lagt frem i desember i fjor, inneholdt flere potensielle brannfakler om boligskatten.I forslaget til skattereform har regjeringen slukket flere av disse brannfaklene, først og fremst ved å skjerme primærboligen for økt beskatning. - Utvalget foreslår å øke verdsettelsen av primærbolig kraftig, fra dagens 25 prosent til 80 prosent. Det ville medført formuesbeskatning av svært mange vanlige boliger, heter det i stortingsmeldingen.- Skarpere skille viktigAdministrerende direktør Carl. O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er veldig fornøyd.- Regjeringen har lagt til grunn at folks hjem ikke er et skatteobjekt på linje med formuesgoder som børsnoterte aksjer og bankinnskudd. Dette er i tråd med den norske boligmodellen som stimulerer til at folk flest skal ha mulighet til å eie sin egen bolig på tvers av sosiale skillelinjer og inntektsforskjeller, sier han til Hegnar.no.- De siste årene har vi sett en svak nedgang i andelen av befolkningen som eier egen bolig, til under 80 prosent. Så at regjeringen vil snu denne trenden er vi glade for, fortsetter Geving.Administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge mener også at å skjerme primærboligen for beskatning er viktig for å bevare den norske boligmodellen.NEF har videre sans for forslaget om å øke verdsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom fra 70 til 80 prosent.- Vi mener det er viktig å gjøre et skarpere skille mellom primær- og sekundærboliger. En økning på 10 prosent i ligningsgrunnlaget har neppe stor effekt, men signalet går i riktig retning. Det vil bli mer attraktivt å investere i primærbolig vs. sekundærboliger, og kan virke prisdempende i boligmarkedet, fortsetter Geving.Dreyer er uenig.- Ytterligere skjerping av ligningsverdifastsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom vil gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig og eiendom for utleie. Som ved de tidligere justeringene frykter vi at dette kan dempe investeringslysten i bolig for utleie, samt bidra til økte utleiepriser, sier han.- Alt blir matematikkTilbake til Geving i NEF, mener han at mange sjeføkonomer mister perspektivet i debatten når de anbefaler en skjerping av boligbeskatningen.- Alt blir matematikk. De glemmer at boligen er et grunnleggende gode for folk, slik at de kan bosette seg, være i arbeid, gå på skole og ivareta helse. Å eie sin egen bolig kan gi gode utslag på mange plan, for eksempel samfunnsøkonomisk, sier Geving.At regjeringen foreslår å heve samlet sparebeløp i ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) fra 200.000 til 300.000 kroner synes både NEF og Eiendom Norge er svært positivt. - At de hever sparebeløpet såpass mye er strålende. Dette vil stimulere unge til langsiktig sparing, og øke deres muligheter for å komme inn i boligmarkedet, sier Geving (bildet under).NEF-direktøren minner også om at en lavere skattesats på alminnelig inntekt samtidig betyr et tilsvarende kutt i rentefradraget.- Dette utgjør ikke så mye med dagens lave renter, men på sikt økt betydning for hvor mye penger folk kan låne, mener han.Artikkelen fortsetter under bildet.

nef
 - Meningsløs avgiftTil slutt hadde NEF håp om at regjeringen ville gjøre endringer i dokumentavgiften, men denne blir stående urørt.- Avgiften er jo meningsløs. Scheel-utvalget tok til orde for å fjerne den, men dette forslaget har blitt lagt vekk. Håpet var at regjeringen i denne omgang iallfall kunne gjøre noen justeringer, for kanskje å fjerne den helt på et senere tidspunkt.- At det ikke skjer noe med avgiften er synd. Samtidig er det ikke overraskende at regjeringen avstår fra å fjerne en så innbringende avgift, sier Geving til Hegnar.no.Eiendom Norge uttrykker også skuffelse over at dokumentavgiften verken ble justert eller fjernet. - En fjerning vil både innebære en forenkling av offentlig sektor, samt være med å dempe presset i boligmarkedet. Derfor mener vi det er på høy tid at regjeringen gjør noe med denne urettferdige flytteskatten, sier direktør Dreyer.Vraket «ekstremt» forslagDerimot liker NEF at regjeringen ikke har fulgt opp utvalgets forslag om å innføre skatt på leieinntekter for dem som leier ut i egen bolig.- Dette er et viktig element for å beskytte folks primærbolig mot en urimelig skattebelastning, mener NEF-direktøren.Generalsekretær Peter Batta i Huseiernes Landsforbund stemmer i.- Dette var et meget alvorlig forslag. Utleie av hybel eller sokkelleilighet i egen bolig utgjør mer enn halvparten av leiemarkedet i Norge. Mange pensjonister leier ut til studenter for å føle seg trygge. - Mange av disse ville ha stengt dørene dersom det ble innført skatt på leieinntekten. Dette ville ha ført til rasering av leiemarkedet og kraftig økning av leieprisene, sier han ifølge en pressemelding.Les også: Sivs skattereform - de viktigste punkteneBatta setter selvfølgelig også stor pris på at regjeringen vraket Scheel-utvalgets «mest ytterliggående forslag» - økning av ligningsverdiene på primærbolig fra rundt 25 til 80 prosent av markedsverdi. - Vi er meget godt fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 ikke har tatt hensyn til forslagene fra Scheel-utvalget om å øke boligbeskatningen for å dekke inn bortfallet av proveny til redusert bedriftsskatt og inntektsskatt, sier han. - Det viser at regjeringen betrakter hus og bolig som våre hjem og ikke som investeringsprosjekter, føyer Batta til.
Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Foto: Finansavisen
 - Siv har holdt ordForslaget om å styrke BSU-ordningen karakteriserer generalsekretæren som «et meget godt valg og en håndsrekning til alle unge i et krevende boligmarked».- Egenkapitalkravet har økt de senere årene, og da er det desto viktigere at førstegangsetablerere har spart opp mest mulig av nødvendig egenkapital, sier han.Batta vil rett og slett gi ros til finansminister Siv Jensen.- Ved fremleggelsen av Scheel-utvalgets innstilling ga hun klar beskjed om at «denne regjeringen ikke har på sin agenda å øke boligbeskatningen». - Dette løftet har hun overholdt i forslaget til statsbudsjett for 2016, avslutter Batta.Formuesskatten ble for øvrig foreslått noe redusert i forhold dagens satser. Regjeringen vil nærmere bestemt øke bunnfradraget til 1,4 millioner kroner, samt redusere satsen fra 0,85 til 0,8 prosent.Avslutningsvis mener Dreyer i Eiendom Norge det er svært positivt at regjeringen foreslår fradrag for ENØK-tiltak som lovet da regjeringen tiltrådte. - Dette vil trolig være positivt både som motkonjunkturtiltak og oppgradering av den eksisterende boligmassen, sier han.