Solberg ønsker bred enighet om skattereformen

Det er avgjørende å kutte i selskapsskatten dersom Norge skal bevare sin evne til å tiltrekke seg investeringer, er budskapet fra statsminister Erna Solberg. Hun invitere de andre partiene til et bredt skatteforlik.

Solberg (H) snakket om behovet for omstilling i norsk økonomi da hun talte til studenter på Handelshøyskolen BI i Oslo mandag. Hun understreket at reduksjon i selskapsskatten er nødvendig om Norge skal klare å være attraktivt for investeringer også i fremtiden. Onsdag legger regjeringen fram sitt forslag til skattereform.– Vi har et betydelig høyere skattenivå enn nabolandene våre. Det betyr at store bedrifter som er til stede i flere land, kan flytte utgiftene sine til oss og inntektene til det landet de skatter til. Det uthuler skattegrunnlaget, sier Solberg.– Nødvendig med omlegging nåIfølge lekkasjer fra reformen vil regjeringen senke både inntekts- og selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Arbeiderpartiet har varslet at de kan gå inn for å senke selskapsskatten noe. Hvorvidt ønsket om å få til et bredt forlik på Stortinget innebærer at regjeringens skattereform får en moderat form, ville Solberg ikke kommentere mandag.– Vi får se på onsdag, var alt hun ville si.Solberg pekte på at Norge har hatt et stabilt, velfungerende og relativt enkelt skattesystem siden det ble lagt om i 1992, men at utviklingen internasjonalt betyr at det er nødvendig med en omlegging nå.