Ber om forslag til lakselustiltak

Nærings- og fiskeridepartementet ber om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus.

Nordlaks i Stokmarknes. Laks på rekke og rad.
Personlig økonomi

Nærings- og fiskeridepartementet ber nå Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter knyttet til behandling mot lakselus.Det fremkommer av en melding mandag, ifølge TDN Finans.- Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Vi må ha en føre-var-tilnærming når det gjelder hvilke effekter behandling mot lakselus har på miljøet, særlig som følge av forbruket av lusebehandlingsmidler, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i meldingen.Departementet ber spesifikt om forslag til tiltak på tre områder: Bruk av den såkalte kombinasjonsmetoden, som kombinerer bruken av avlusningsmidlene azametifos og pyretroider; bruk av lakselusemidlene flubenzuron; og tømming av avlusningsvann fra brønnbåt.

Nyheter
Personlig økonomi